Prevádzkovateľ

Lukáš Vyhnálek
Tri Dvory 32
784 01 Litovel
IČO: 05234956

REDAKCIA

Email: info@lenakcie.sk
Zodpovedná osoba: Lukáš Vyhnálek

Tieto podmienky použitia stanovujú a vymedzujú vzťah medzi internetovou stránkou lenakcie.sk (ďalej už „stránka“) a všetkými návštevníkmi, ktorí navštívia stránku a ktorí akýmkoľvek spôsobom využívajú jej obsah. Akékoľvek používanie všetkých služieb ponúkaných na stránke, rovnako ako aj informácií, materiálov a odkazov, ktoré stránka obsahuje, je predmetom týchto podmienok použitia. Každý návštevník je pred použitím stránky povinný si starostlivo prečítať tieto podmienky použitia a dodržiavať ich. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky použitia vypovedať, zmeniť alebo doplniť. Zmena nadobudne platnosť ihneď.

Straty alebo škody

Stránka nie je zodpovedná za žiadne straty alebo škody (priame alebo nepriame), ktoré návštevník alebo tretia strana môže utrpieť v dôsledku používania stránky. Stránka obsahuje odkazy na iné stránky tretích strán z dôvodu pohodlia návštevníkov. Stránka nie je zodpovedná za obsah zobrazený na internetových stránkach tretích strán. Stránka okrem iného tiež neprijíma zodpovednosť za nasledujúce udalosti: chyby, chybný preklad, pravopisné chyby alebo ďalšie podobné chyby, straty alebo škody, ktoré návštevníci mohli utrpieť v dôsledku zmien na stránke, pozastavenie alebo prerušenie chodu a funkčnosti stránky, hackerskom útoku na stránky, škodlivý kód alebo chyby v kóde.

Duševné vlastníctvo

Bez písomného súhlasu stránky nie sú návštevníci oprávnení kopírovať, upravovať, distribuovať, zobrazovať, nahrávať, sťahovať alebo inak používať alebo meniť čokoľvek z obsahu stránky.

Zhromažďovanie osobných údajov

Stránka nezhromažďuje žiadne osobné údaje, pokiaľ si návštevník prechádza stránku. Vyplnením kontaktného formulára alebo odoslaním prihlášky na odber noviniek dávate súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ktoré nebudú poskytované žiadnym tretím stranám.

Prehlásenie o cookies

Používame Cookies na personalizáciu obsahu a reklám, na poskytovanie rôznych prvkov spojených so sociálnymi sieťami a tiež na analýzu návštevnosti. S našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, reklamy a webovej analytiky súčasne zdieľame informácie o Vašom používaní stránky. Návštevníci týchto stránok musia súhlasiť s používaním súborov cookies, používanie súborov cookies však môžete zakázať vo svojom počítači. V tomto prípade nebudete môcť využívať niektoré funkcie a váš pohyb po stránkach sa značne spomalí.

Redaktori

Publikovaním článku dávate súhlas webovej stránke www.lenakcie.sk na využitie vášho článku tak, ako stránka uzná za vhodné a to vrátane jeho úpravy z akýchkoľvek dôvodov. lenakcie.sk si vyhradzuje právo zmazať či odstrániť články alebo komentáre a to bez nutnosti udania dôvodu. Každý redaktor osobne zodpovedá za všetok obsah, či už písomný alebo mediálny, ktorý pridá na webovú stránku www.lenakcie.sk a nesie plnú zodpovednosť za prípadné porušenie autorských práv. Redaktor sa najmä zaväzuje, že uhradí webovej stránke www.lenakcie.sk akúkoľvek škodu alebo ujmu, a to v plnej výške, ktorá by webovú stránku www.lenakcie.sk mohla vzniknúť v súvislosti s porušením autorských práv a pokiaľ by týmto boli dotknuté akýmkoľvek spôsobom práva tretích osôb alebo boli porušené platné právne predpisy. Každý redaktor má právo na odmenu vo výške 40% zo zisku z reklám umiestnených vo svojich vytvorených článkoch. Redaktor získava nárok na vyplatenie odmeny po dosiahnutí celkovej čiastky, v súčte aj s predchádzajúcimi mesiacmi, 1 000 korún českých a to aj vrátane. Odmena je splatná 7. dňom od prijatia platby od spoločnosti Seznam.cz, a.s. a jej programu sklik partner, pokiaľ sa redaktor a stránka nedohodli inak. Aby mohla byť odmena odoslaná, musí redaktor poslať písomný súhlas. Odmena je odosielaná iba na bankový účet redaktora.

Súhlas s pravidlami

Každý, kto dobrovoľne navštívi tieto stránky, súhlasí s podmienkami vyššie uvedenými.